Witaj w Fundacji DAR SztukiFundacji założonej z pasji i z serca. Naszą misją jest kreowanie realnych zmian poprzez sztukę i rozwój 

Welcome to the DAR Sztuki Foundation

The fruit of passion and heartfelt need. Our mission is to create real change through art and development.

DAR Sztuki dla Biznesu 

W dobie obecnego rozwoju technologii na niespotykaną dotąd skalę zadaniem człowieka jest, by rozwijał się i dbał o swoją wiarygodność poprzez działania i komunikację, w której umysł i serce są spójne.

To wspiera prowadzenie biznesu i może stawiać ludzi, zespoły i organizacje poza wszelką konkurencją.

Dlatego w naszych działaniach skupiamy się na rozwoju kompetencji przyszłości, takich jak autentyczna komunikacja, inteligencja emocjonalna, empatia i kreatywność. 


Jeśli widzisz miejsce do wspólnych działań w tych obszarach, zapraszamy do KONTAKTU!

WARSZTATY ROZWOJOWE

439856242_295038223646244_4411307454957090616_n
441954874_312746035208796_6875532701865714837_n
440179403_295038133646253_3711616382823788387_n
SZTUKA KOMUNIKACJI W ŚWIECIE RELACJI

Rozmowa to podstawowe narzędzie, które służy budowaniu relacji, a dobre relacje to podstawa w biznesie. Od jakości komunikacji zależy często nasz sukces w życiu zawodowym i nasza sytuacja życiowa w ogóle. Jak zatem poprowadzić rozmowę, by zachować równe proporcje między rozmówcami, wzajemny szacunek i...pozostać w tym sobą?

EFEKTY I KORZYŚCI

 • Łatwiejsze i otwarte komunikowanie swoich potrzeb
 • Poprawa komunikacji w sytuacjach nieporozumień i kryzysów
 • Rozwój umiejętności aktywnego słuchania i parafrazowania rozmówcy
 • Wzrost skuteczności osobistej w relacjach biznesowych
 • Wzmocnienie pewności siebie w rozmowie
 • Nabycie umiejętności asertywnego komunikowania się
KULTURA EFEKTYWNEGO FEEDBACKU

Delegowanie i egzekwowanie zadań może być wyzwaniem, a umiejętności te są nieodłączną częścią budowania efektywnego zespołu. Feedback zawiera w sobie słowo „feed” – karmienie, a zatem służy temu, aby wzrastać i się rozwijać. Jak zatem skutecznie przekazywać informację zwrotną, by zamiast poczucia presji i poniżenia, pozostawić po sobie ciekawość, motywację i chęć rozwoju?

EFEKTY I KORZYŚCI

 • Budowanie w sobie oraz współpracownikach otwartości na informację zwrotną
 • Przećwiczenie udzielania feedbacku metodą FUKO i jego przyjmowania
 • Umiejętne egzekwowanie, zadań, czyli co robić, kiedy feedback nie działa?
 • Budowanie nastawienia feedforward
MOC AUTOPREZENTACJI I IMPROWIZACJI

Jak sprawdzić poziom lęku przed wystąpieniami publicznymi oraz wypracować umiejętności prezentacyjne? Jak skutecznie przemawiać i pozbyć się tremy? Warsztaty "Powiedz to dobrze" przygotują Ciebie bądź Twój zespół do zadań specjalnych, które będzie można osiągnąć dzięki świadomości swojej charyzmy.

EFEKTY I KORZYŚCI

 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami skutecznego występowania publicznego
 • Techniki dotyczące ekspresji i nawiązywania kontaktu z publicznością i radzenia sobie z tremą
 • Oswojenie tremy i sposoby radzenia sobie z nią
 • Umiejętność improwizacji w nieoczekiwanych sytuacjach
PRZYWÓDZTWO PRZYSZŁOŚCI

Żyjemy w świecie ciągłych zmian i niepewności, kiedy z jednej strony wyprzedza nas rozwój sztucznej inteligencji, a z drugiej osłabia nadszarpnięte zdrowie psychiczne. To czas, kiedy stare, wypracowane sposoby już nie działają, a nowe standardy trudno przewidzieć i uznać za pewne. Jak będąc liderem łączyć nastawienie na cel, działanie i wyniki ze swoimi wartościami i potrzebami zespołu? Jak wykorzystać swoje unikalne zdolności przywódcze w życiu zawodowym?

EFEKTY I KORZYŚCI

 • Opanowanie podstaw zarządzania coachingowego
 • Budowanie świadomości lidera/liderki i rozwój kompetencji przywódczych
 • Rozwój umiejętności zarządzania sobą i innymi w zmieniającej się rzeczywistości
 • Budowanie kultury Growth Mindset w organizacji
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ORGANIZACJI

W świecie zmieniającym się szybciej niż można zarejestrować, gdzie trudno być pewnym, co przyniesie jutro i nadążyć za kolejnymi innowacjami, często spotykamy się z nagłymi zmianami planów i koniecznością wyrzucenia dotychczasowej pracy "do kosza". Jak radzić sobie w chaosie przez uporządkowane zarządzanie zmianą, gdy obowiązek szybkiej realizacji nowego celu, to nowa codzienność dla Ciebie i Twojego zespołu?

EFEKTY I KORZYŚCI 
 • Zdobycie umiejętności planowania i wprowadzania zmian w firmie
 • Umiejętne zarządzanie zmianą w czasach VUCA
 • Zmniejszenie poziomu stresu wywołanego zmianą
 • Identyfikacja obszarów wpływu i budowanie poczucia sprawczości
 • Umiejętność zarządzania oporem w organizacji
ZARZĄDZANIE SOBĄ W ZMIANIE

Jak odnajdywać się w stale zmieniającej się rzeczywistości? Skąd czerpać odwagę do zmiany, jak się do niej przygotować? Co zrobić, by czuć się pewniej w niepewnych czasach? Czas przyjrzeć się obszarom, na które mamy wpływ w procesie zachodzących zmian oraz sposobom na utrzymanie energii do działania „po nowemu”.

EFEKTY I KORZYŚCI

 • Odkrycie i uświadomienie sobie czynników wpływających na automotywację
 • Identyfikacja obszarów wpływu na własną sytuację
 • Umiejętne rozpoznawanie etapu zachodzącej zmiany oraz swojej reakcji na nią
 • Praca nad swoim oporem wobec zmian
SZTUKA INKLUZYWNOŚCI

Warsztaty o różnicach międzykulturowych w organizacji i niuansach języka inkluzywnego pomogą Ci rozwinąć umiejętności skutecznego zarządzania różnorodnym zespołem i komunikacji w zróżnicowanych grupach. Poprzez interaktywne sesje i praktyczne ćwiczenia, nauczysz się tworzyć bardziej integracyjne, szanujące różnorodność środowisko pracy.

EFEKTY I KORZYŚCI

 • Wdrożenie inkluzywnej komunikacji w zespole
 • Nabycie wiedzy o różnicach kulturowych w różnych środowiskach pracy
 • Budowanie zespołu otwartego na różnorodność
MOC NEURORÓŻNORODNOŚCI

Zrozumienie i wprowadzenie neuroróżnorodności w organizacjach jest kluczowym czynnikiem, który może przyczynić się do sukcesu firmy na współczesnym, dynamicznie zmieniającym się rynku. Ludzie biznesu, którzy rozpoznają i doceniają wartość neuroróżnorodności, otwierają swoje przedsiębiorstwa na szereg korzyści, które mogą być kluczowe dla ich rozwoju i innowacyjności.

EFEKTY I KORZYŚCI

 • Zwiększenie świadomości i zrozumienia różnorodnych sposobów myślenia i funkcjonowania
 • Możliwość stworzenia wszechstronnego, wspierającego i inkluzywnego środowiska pracy
 • Umiejętność zrozumienia, docenienia oraz efektywnego wykorzystania unikalnych talentów i perspektyw osób neuroatypowych 
  w środowisku biznesowym
 • Wzrost innowacyjności i kreatywności w zespole, przekładająca się na poprawę wyników finansowych organizacji.
SIŁA PSYCHICZNA I ZDOLNOŚĆ REZYLIENCJI

W szybko zmieniającym się świecie, przed którym stoją złożone, globalne wyzwania, odporność psychiczna staje się niezbędna do funkcjonowania. Rezyliencja pozwala nam radzić sobie ze stresem, reagować na przeciwności i zręcznie dostosowywać się do zmiennych okoliczności. Jakie kompetencje należy w sobie wzmacniać i rozwijać, aby móc efektywnie zarządzać sobą, projektem czy zespołem?

EFEKTY I KORZYŚCI

 • Zwiększenie pojemności psychicznej i odporności na stres
 • Uświadomienie wpływu odporności psychicznej na zachowania i relacje
 • Rozwijanie zdolności do odbudowywania siebie i swoich zasobów wewnętrznych
KREATYWNOŚĆ W ŻYCIU I W BIZNESIE

Trening kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów przygotuje Ciebie i Twój zespołu do poprawy efektywności w pracy, do poszukiwania nowych, oryginalnych rozwiązań. Nasze warsztaty pobudzą Uczestników do kreatywnego myślenia, będą inspiracją do tworzenia nowych projektów, produktów lub usług. Nie zabraknie także elementów twórczej improwizacji.

EFEKTY I KORZYŚCI

 • Umiejętność wykorzystania twórczego myślenia w rozwiązywaniu problemów biznesowych i w poszukiwaniu usprawnień.Item
 • Praktyczne ćwiczenia pozwalające na zdobycie narządzi do twórczego podejścia do wyzwań zawodowych i osobistych
SZTUKA RELAKSACJI I DOBROSTANU

Warsztat z zakresu technik odnawiania zasobów uruchomiających głęboką regenerację organizmu i wyciszanie układu nerwowego.

EFEKTY I KORZYŚCI

 • Praktyka rozluźniająca napięcia w ciele 
 • Power Break's - jak szybko i skutecznie zregenerować się w pracy
 • Poznanie narządzi służących głębokiej relaksacji
 • Sesja oddechowa wyciszająca układ nerwowy
 • Dobroczynne efekty aromaterapii i automasażu
WARSZTATY PRACY Z ODDECHEM

Oddech. Mamy go przy sobie cały czas, a tak często o nim zapominamy i rzadko korzystamy z jego pełnego potencjału. To nasz sprzymierzeniec, wsparcie dla medytacji i w momentach stresu. Pozwala się głębiej zrelaksować albo pobudzić. Świadome oddychanie jest jednym ze sposobów zarządzania stresem w naszym ludzkim ciele i ma nieoceniony wpływ na nasz system nerwowy.

EFEKTY I KORZYŚCI

 • Poprawa kondycji psychicznej 
 • Zminimalizowanie strat związanych ze stresem poprzez proste ćwiczenia oddechowe i subtelny ruch ciała
 • Umiejętność świadomego oddychania

WARSZTATY ARTYSTYCZNE  I ARTETERAPEUTYCZNE

spodnia okladka
3 kolaże Joanny Grabowieckiej Świerszcz w formie pocztówek trzymane w ręku
445761414_318105631339503_1652925904187805455_n
SZTUKA KREACJI SŁOWEM

Nasze warsztaty literackie  pomagają rozwijać umiejętności pisarskie i wyrażać swoje myśli poprzez słowo pisane. Pod okiem doświadczonych prowadzących, uczestniczki i uczestnicy uczą się tworzenia inspirujących i angażujących tekstów.

SZTUKA KREACJI OBRAZEM

Warsztaty malarskie dają możliwość odnalezienia wewnętrznej kreatorki/kreatora w każdym z nas, rozwijania talentu i różnych technik malarskich. Odkryjemy wspólnie różnorodne style i metody twórcze, co pozwoli na pełne wyrażenie siebie poprzez sztukę.

SZTUKA KREACJI RUCHEM

Warsztaty ruchowe z tańcem intuicyjnym umożliwią Ci swobodne wyrażanie emocji poprzez ruch. Dzięki naszym doświadczonym instruktorom, możesz odkrywać swoje ciało, rozwijać poczucie własnej wartości oraz odnaleźć wewnętrzną harmonię.

SZTUKA KREACJI GŁOSEM

Warsztaty wokalne oferowane przez naszą fundację pozwolą Ci odkryć i wzmocnić swój głos. Poprzez profesjonalne wsparcie naszych ekspertów możesz rozwijać swoje umiejętności wokalne, pewność siebie oraz wyrażać siebie w nowy, kreatywny sposób.

SZTUKA TWORZENIA KOLAŻU

Warsztaty tworzenia kolaży to kreatywna przestrzeń, w której możesz puścić myślenie i włączyć swoją intuicję. Poprzez tworzenie unikalnych kolaży znajdziesz swój własny sposób na wyrażenie własnych emocji, myśli i marzeń. Podczas warsztatów uczestniczki i uczestnicy uczą się technik kolażowych, rozwijają wyobraźnię i odkrywają nowe sposoby autoekspresji.

SZTUKA SŁOWIAŃSKA - MOTANKI

Warsztaty z tworzenia motanek wprowadzą Cię w bogatą tradycję sztuki słowiańskiej. Lalki-motanki to słowiańskie lalki dobrych życzeń i miłości. Zgodnie z dawnymi wierzeniami ich rolą jest pomoc w spełnianiu życzeń i marzeń – można zrobić lalkę dla siebie lub z intencją dla innej osoby. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z historią tych nietypowych lalek. Poznają także techniki ich tworzenia.

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE

Przemówienie Grzegorza Pietruczuka
416087271_10227960966224307_4081233472935153872_n
DSC_9925
SPEKTAKLE

Reżyserujemy i organizujemy spektakle teatralne, performensy i czytania performatywna, które nawiązują do ważnych tematów społecznych lub promują twórczość wybitnych postaci w dziedzinie literatury i sztuki. Te wydarzenia artystyczne łączą w sobie emocje, talent i głębię, zapewniając niezapomniane doświadczenia kulturalne zarówno dla wykonawców, uczestników, jak i odbiorców.

WYSTAWY

Nasze wystawy prezentują prace utalentowanych artystek i artystów z Polski i zagranicy, ukazując różnorodność i bogactwo ich twórczości. Odbiorcy wystawy mogą nie tylko podziwiać dzieła sztuki, ale także zgłębiać wiedzę na temat historii ich autorów i autorek, kultury z jakiej się wywodzą oraz czerpać inspirację do własnych projektów artystycznych.

KONCERTY

Organizujemy koncerty, które stanowią doskonałą okazję do celebrowania twórczości muzycznej. Występy utalentowanych artystek 

i artystów pozwalają na odkrywanie nowych brzmień i czerpanie radości z muzyki w inspirującej atmosferze.

SPOTKANIA
FAZ_3317
403746164_122131530638071845_4162537685222237255_n
DSC_0134
WYKŁADY MOTYWACYJNE

Nasze wykłady motywacyjne prowadzone są przez wybitne kobiety, które dzielą się swoimi historiami sukcesu i wyzwaniami. Celem tych spotkań jest inspirowanie uczestniczek do realizacji własnych marzeń i wzmacnianie ich wewnętrznej siły oraz determinacji.Realizuję ten temat poprzez prelekcje i inspirujące spotkania poświęcone odwadze, sztuce, przywództwu i budowaniu poczucia własnej wartości.

PANELE DYSKUSYJNE

Naszą pasją jest poznawać i łączyć ludzi, którzy wzajemnie się inspirują i wymieniają wiedzą. Stąd nasze panele dyskusyjne gromadzą ekspertki z różnych dziedzin sztuki i rozwoju osobistego, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniami. Te interaktywne sesje stwarzają przestrzeń do wymiany poglądów, inspirujących debat i poszerzania horyzontów. 

SPOTKANIA AUTORSKIE

Nasza fundacja organizuje spotkania autorskie, dające okazję poznać znanych pisarzy, poetki oraz artystki. To wyjątkowa szansa na inspirujące rozmowy, zdobycie wiedzy i zrozumienie twórczego procesu bezpośrednio od autorek i autorów.

INTEGRACJA ZESPOŁU

Proponujemy Twojej firmie team buinding skomponowany tak, by jednocześnie odreagowywać stres, wykazać się kreatywnością 

i inspirować do zdrowego stylu życia. W programie dostosowanym do potrzeb Twojej organizacji łączymy wybrane warsztaty rozwojowe lub artystyczne z imprezą integracyjną w postaci pikniku rodzinnego, ogniska integracyjnego, lub imprezy muzycznej.

NAGRANIA
DSC_9897
416072792_10227960969784396_6136539683869109414_n
444205022_315609884922411_7765948386403968645_n
DZWIĘK I OBRAZ

Chcesz stworzyć teledysk, nagrać piosenkę lub film dokumentalny? Nasz zespół wyjątkowych twórców i wizjonerów z radością Ci w tym pomoże! Łączymy doświadczenie i talenty wybitnych muzyków, dźwiękowców i filmowców w taki sposób, że powstaje z tego niezwykłe dzieło skrojone na miarę Twojej wizji i potrzeb. Zapraszamy do współpracy!

Przekaż DAR: 
48 1090 1014 0000 0001 5412 4212